Over biologisch

Het is fijn om te weten waar je voor kiest als je biologische producten met het Europees biologisch keurmerk koopt. Dit keurmerk staat voor een alomvattende aanpak om landbouw en voedselproductie op alle aspecten van mens, dier en milieu in balans te brengen. Door te kiezen voor biologisch, hoef je dus niet te kiezen voor één van deze facetten, maar doe je het op al deze fronten goed. Kiezen voor biologisch is een lekkere en makkelijke manier om dagelijks het positieve verschil te maken.


Biologisch in het kort:

 • Elk product met het Europees biologisch keurmerk is geproduceerd volgens de regels voor biologische producten.
 • Producten met het Europees biologisch keurmerk, die bestaan uit meerdere producten (zoals jam of soep met veel ingrediënten) moeten voor minimaal 95% uit echte biologische ingrediënten bestaan. En die 5% andere ingrediënten mogen alleen niet-biologisch zijn als de wet zegt dat ze niet biologisch verkrijgbaar zijn.
 • De producent weet precies waar alle ingrediënten vandaan komen.
 • Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.
 • Bij de productie van vlees is rekening gehouden met dierenwelzijn.
 • In biologische producten zitten geen genetisch gemodificeerde organismen (GGO) en geen synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen. Ook zijn onnatuurlijke conserveermiddelen niet toegestaan. Dat maakt jouw eten biologisch en écht veel lekkerder!
 • Boeren en telers die biologische producten maken krijgen daarvoor een eerlijke prijs, zodat ze milieu- en diervriendelijk kunnen werken en een duurzaam bestaan hebben.
 • In de biologische landbouw is ruimte voor vruchtwisseling en gezonde groei waardoor een gezonde bodem ontstaat.
 • Er wordt geen kunstmest gebruikt, waardoor planten in hun eigen tempo kunnen groeien.
 • Elke plant staat met zijn wortels in echte grond. De grond zit barstensvol ingrediënten, die de plant weer kan opnemen.
 • Biologisch gaat uit van de kringloopgedachte: de mest van dieren wordt weer gebruikt op biologische grond.
 • Naleving van de Europese eisen voor biologische landbouw worden gecontroleerd door Skal Biocontrole.


Er zijn in Nederland drie verschillende biologische keurmerken.

Europees biologisch keurmerk

Biologische producten zijn te herkennen aan het 'groene blaadje' van het Europees biologisch keurmerk. Om te laten zien dat een product biologisch is, moet het verplicht het Europese keurmerk dragen. Zo weet je als consument zeker dat het goed zit en je bijdraagt aan mens, dier en milieu. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd. In Nederland controleert Skal Biocontrole, een onafhankelijk toezichthouder, of biologische producten echt biologisch zijn. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn. De enige uitzondering hierop zijn winkels die verpakte producten rechtstreeks aan de consument verkopen

Europees biologisch keurmerk

EKO-keurmerk

Bovenop de eisen van de Europese wetgeving, gaat het EKO-keurmerk verder. EKO is voor de voortrekkers van duurzame, eerlijke en gezonde producten. Nog schoner, natuurlijker, eerlijker en diervriendelijk. Als het beter kán, dan moet het ook beter. Dat is EKO. Het EKO-keurmerk is een onafhankelijke private stichting zonder winstoogmerk die in 2012 is opgericht. Producenten moeten biologisch gecertificeerd zijn en elk jaar nieuwe aanvullende inspanningen verrichten op het gebied van duurzaamheid. EKO certificeert ook winkels en horeca.

EKO-keurmerk

Demeter-keurmerk

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding. Biologisch-dynamisch werkende boeren en tuinders voldoen aan de wettelijke biologische eisen en daarbovenop gelden specifieke Demeter eisen voor dierenwelzijn, bodemkwaliteit, natuur en landschap (o.a. 10% biodiversiteit en de laagste mestgift) en het zover mogelijk sluiten van kringlopen voor mest en voer. Het meeste veevoer wordt op het eigen bedrijf verbouwd. Ter ondersteuning van levenskrachten gebruiken biodynamische boeren speciale preparaten. Ook voor de verwerking bestaan aanvullende regels voor behoud van voedingskwaliteit (o.a. niet homogeniseren van melk). Demeter-producten zijn te vinden in gespecialiseerde biologische (web)winkels.

Demeter-keurmerk