Wat is het verschil tussen biologisch en biologisch-dynamisch?

Demeter is het internationale kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding. Biologisch-dynamisch werkende boeren en tuinders voldoen aan de wettelijke biologische eisen en daarbovenop gelden specifieke Demeter eisen voor dierenwelzijn, bodemkwaliteit, natuur en landschap (o.a. 10% biodiversiteit en de laagste mestgift) en het zover mogelijk sluiten van kringlopen voor mest en voer. Het meeste veevoer wordt op het eigen bedrijf verbouwd. Ter ondersteuning van levenskrachten gebruiken biodynamische boeren speciale preparaten. Ook voor de verwerking bestaan aanvullende regels voor behoud voedingskwaliteit (o.a. niet homogeniseren van melk). Demeter-producten zijn te vinden in gespecialiseerde biologische (web)winkels.