Is vlees met een ‘drie sterren Beter Leven keurmerk’ ook biologisch?

Nee. Het voornaamste verschil tussen biologisch vlees en vlees met het Beter Leven keurmerk met drie sterren, is dat bij de productie van biologisch vlees niet alleen rekening wordt gehouden met dierenwelzijn, maar ook met bijvoorbeeld milieuaspecten. Bij vlees dat geproduceerd wordt onder het Beter Leven keurmerk wordt primair gelet op dierenwelzijn. Hoewel biologisch vlees en vlees met het Beter Leven keurmerk met drie sterren dus niet hetzelfde zijn, is biologisch wel het hoogst haalbare in Nederland voor wat betreft dierenwelzijn. Biologisch geproduceerd vlees krijgt altijd het Beter Leven keurmerk met drie sterren, mits aan de criteria die het Beter Leven keurmerk aan het slachten stelt is voldaan.


Bron: Beterleven.nl