Kan jouw biologische tomaat de wereld redden?

28-09-23 17:25

Onze wereld staat voor nogal wat uitdagingen, zoals klimaatverandering, afnemende biodiversiteit en een groeiende wereldbevolking die moet worden gevoed. In 2015 hebben de Verenigde Naties daarom 17 doelen opgesteld om onze planeet in 2030 duurzamer, groener en eerlijker te maken voor huidige en toekomstige generaties: de Sustainable Development Goals (SDG’s). En wat blijkt? Biologische landbouw draagt bij aan maar liefst 8 van de 17 doelen. Waarom is biologische landbouw zo belangrijk voor een betere wereld? Dat leggen we uit in dit artikel.

SDG’s: 17 doelen waaraan iedereen kan bijdragen.
De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen moeten zorgen dat de wereld een betere plek wordt. Een plek waar geen armoede of honger is. Waar iedereen gelijke kansen krijgt en toegang heeft tot gezond voedsel en schoon water. En waar economische groei inclusief is en niet ten koste gaat van de natuur. Om die SDG’s te halen zetten niet alleen regeringen en organisaties zich in. Ook jij en ik kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door vaker biologische producten te kopen, zoals bio tomaten.

Aan deze doelen draagt biologische landbouw bij:

 • SDG 2 - Geen honger
  Een kwart van alle landbouwgrond op onze planeet is ernstig verarmd. Een arme bodem is minder vruchtbaar en kan de groeiende wereldbevolking niet voeden. Biologische boeren doen alles om de bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur niet alleen gezond te houden, maar ook te verbeteren. Bijvoorbeeld met vruchtwisseling, koemest en bodembedekkers. Zo zorgen ze voor een rijke basis voor onze voeding.
 • SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn
  Biologische boeren maken geen gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen en dragen zo bij aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur. Daarnaast bevatten biologische producten geen resten van pesticiden.
 • SDG 6 - Schoon water en sanitair
  Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen spoelen vaak uit naar sloten en rivieren en verslechteren onze waterkwaliteit. Daardoor wordt schoon drinkwater steeds duurder. Biologische boeren maken geen gebruik van deze schadelijke stoffen. Bovendien kan de gezonde bodem bij biologische landbouw het water goed vasthouden en is zo beter bestand tegen droogte en zware regenval.
 • SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei
  Biologische landbouw is een aanjager van groene economische groei, die niet ten koste gaat van het milieu. Ook zorgt het voor een veiligere werkomgeving. Per jaar raken wereldwijd 25 miljoen landbouwarbeiders vergiftigd door chemische bestrijdingsmiddelen¹, middelen die biologische boeren niet gebruiken.
 • SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie
  Mensen die biologische producten kopen, dragen bij aan een duurzamer consumptiepatroon en bevorderen de vraag naar milieuvriendelijke productiemethoden. Het woord ‘biologisch’ wordt beschermd door Europese wetgeving en mag alleen worden gebruikt door producenten die officieel zijn gecertificeerd en dus voldoen aan hoge standaarden.
 • SDG 13 - Klimaatactie
  De productie van chemische stoffen (met name kunstmest) is een belangrijke veroorzaker van CO2-uitstoot in de landbouw. Biologische boeren maken geen gebruik van kunstmest en dragen dus niet bij aan deze uitstoot. Een groot voordeel van biologische landbouw is bovendien dat de grond veel CO2 uit de lucht opneemt en vastlegt in de bodem.
 • SDG 14 - Leven in het water
  In onze zeeën en oceanen komen steeds vaker dead zones voor, gebieden waarin nauwelijks leven is door te weinig zuurstof in het water. Kunstmest en dierlijke mest zorgen ervoor dat te veel voedingsstoffen (met name stikstof) uitspoelen naar sloten, grondwater en rivieren. Dit veroorzaakt een explosieve algengroei, waardoor de zuurstofarme wateren ontstaan en de biodiversiteit afneemt. Biologische landbouw draagt hier veel minder aan bij omdat biologische boeren geen kunstmest gebruiken.
 • SDG 15 - Leven op het land
  Bodemgezondheid is het grootste goed voor een biologische boer. Zo mag een biologische boer nooit meer dieren houden dan de grond aankan. En met natuurlijke methoden zoals compostering en groenbemesting zorgt biologische landbouw voor een gezonde, vruchtbare bodem vol belangrijke voedingsstoffen en micro-organismen. Dat is niet alleen van levensbelang voor de plantengroei, maar ook voor het vastleggen van koolstof (CO2) en de biodiversiteit.

Kortom…
Biologische landbouw is van grote waarde voor het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen. En dus ook jouw bio tomaat. Het draagt onder meer bij aan het bevorderen van duurzame voedselproductie, het behoud van biodiversiteit en het beschermen van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen. Kies dus wat vaker voor biologisch. Want hoe meer vraag naar bio, hoe meer biologische landbouw en hoe duurzamer de toekomst voor mens, dier en natuur.

Meer weten over biologisch?
Je herkent een biologisch product aan het ‘groene blaadje’. Dat staat voor het Europees biologisch keurmerk. Je leest hier meer over op www.biologisch-keurmerk.nl. Op onze website lees je meer over de voordelen van biologisch en biologisch-dynamisch voor mens, dier en milieu!

Wil je op de hoogte blijven? Volg ons op Instagram en Facebook!

Bronnen:


vind-ik-leuk(s)